Brakiterapi Nedir?

Brakiterapi radyoaktif kaynakların tümörün içine veya hemen yakınına yerleştirilmesidir. Kanserin tipine ve yerine bağlı olarak, brakiterapi sırasında, radyoaktif kaynaklar yerlerinde kalıcı ve geçici olabilirler.

Brakiterapinin 2 ana formu vardır; boşluklara uygulanan tedavi (intrakaviter) ve dokulara uygulanan tedavi (intersitisyel ) .

Boşluklara uygulanan (intrakaviter) tedavi ile radyoaktif kaynaklar, tümörün yanındaki boşluğa, örneğin rahim, vajina veya nefes borusuna yerleşik tümörlerde olduğu gibi, konurlar. Dokulara uygulanan tedavide, radyoaktif kaynaklar doğrudan, prostatta olduğu gibi, dokunun içine yerleştirilirler. Brakiterapinin diğer bir uygulama şeklide cilt kanserlerini doğrudan tedavisi için kullanılan, yüzeyel kalıp brakiterapisidir.

Kullanılan tekniğe bağlı olarak brakiterapinin radyasyon tedavi dozu iki farklı doz oranından verilebilir; yüksek doz oranlı (HDR) veya düşük doz oranlı (LDR).

HDR brakiterapisi ile radyasyon dozu daha hızlı oranda verilir. LDR brakiterapisi, radyasyon daha düşük oranda yayar.

LDR brakiterapisi; tümör bölgesine geçici veya kalıcı radyasyon kaynakların yerleştirilmesini içerir. Kalıcı radyasyon kaynakların kullanımı, sıklıkla anestezi, cerrahi müdahale ve hastanede bir süre kalmayı gerektirir. Kalıcı kaynak uygulanan hastalar, başlangıçta bazı kısıtlamalara maruz kalırlar ve takiben hızla günlük yaşantılarına geri dönerler. 

Brakiterapi tipine bağlı olarak, geçici implantlar, vücut içerisinde dakikalarca, saatlerce veya günlerce kalabilirler. Geçici radyoaktif kaynakların uygulandığı sürede hastalar özel bir odada kalırlar. Bu süre içerisinde doktorlar, hemşireler ve diğer tıbbi personel (radyasyon etkisinden korunmak için çeşitli önlemler alarak) hastaya bakmaya devam ederler. Geçici implantlar alındıktan sonra, bazı kısıtlamaları takiben hastalar, hızlıca günlük rutinlerine dönebilirler. 

HDR brakiterapisi, güçlü radyasyon kaynaklarının radyasyon onkoloji doktoru ve ekibinin yönlendirilmesi ile geçici olarak yerleştirilmesine denir. Radyasyon katater olarak adlandırılan bir tüp içinden tümöre verilir. Genellikle günde veya haftada bir ila iki kez olmak üzere, birden fazla dozlar şeklinde uygulanır. Size tedavi verilirken, doktorunuz ve ekibi, tedaviyi tedavi odasının dışarısından monitörden izlerler. HDR uzaktan kontrolü yükleme cihazı olarak adlandırılan makinalar, ekibin tedaviyi hızlı olarak vermesini olanaklı kılar. Bu tedavi, size uygulamadan hemen sonra eve gitmenize ve bazı kısıtlamalar ile günlük yaşantınıza devam etmenize olanak verir.

Birçok hasta, brakiterapi süresince çok hafif (rahatsızlık) huzursuzluk hisseder. Eğer radyoaktif kaynak tümör bölgesine bir aplikatör ile yerleştirildiyse rahatsızlık bundan kaynaklanır. Bu rahatsızlığı gidermek için bazı ilaçlar kullanılır. Eğer anesteziden dolayı bir güçsüzlük ve mide bulantısı hissederseniz kendinizi daha iyi hissettirecek bir ilaç uygulanmasını isteyebilirsiniz.

Aldığınız brakiterapi tipine bağlı olarak özellikle çocuklar ve hamilelere yakın olacaksanız tedavi sonrası bir dizi önlem almanız gerekir. Geçici implantlar, tedavi sonrası çıkarıldığından bu önlemler kalıcı implant uygulamaları için geçerlidir. Radyasyon Onkolog’unuz veya hemşirenize özellikle dikkat etmeniz gereken bir şey olup olmadığını sorunuz. Brakiterapi, tek başına veya dışarıdan radyoterapi ile birlikte uygulanabilir. Radyasyon Onkolog’unuz bu tedavinin size uygunluğu konusunda sizi bilgilendirecektir.