IGRT Nedir

Görüntü kılavuzlu radyoterapi (IGRT) konformal radyoterapinin bir tipidir. Konformal radyoterapi, radyasyon ışınlarını kanserli dokunun formuna göre şekillendirir.

IGRT X-ışınlarını kullanarak (Tedaviden önce ve tedavi sırasında) bilgisayarlı tomografi görüntüleri alır. X-Ray ve tomografi görüntüleri, etrafındaki kemik ve yumuşak dokular ile birlikte kanserli dokunun pozisyonunu ve şeklini gösterir. Doktorlar, radyoterapi planını, kansere yüksek doz verecek şekilde yaparlar.

Radyoterapi sahasının, tüm kanserli dokuyu ve etrafındaki sınırları kapsayacak şekilde olması, oldukça önemlidir. Bu radyoterapinin kanseri tedavi etmesinde yardımcı olur. Doktorlar etraftaki sağlıklı dokuya, yan etki risklerini azaltmak için mümkün olan en az dozu vermeye çalışırlar.