Meme Kanseri Radyoterapisinin Kardiyak Yan Etkileri

Meme Kanseri Radyoterapisinin Kardiyak Yan Etkileri

Meme kanseri radyoterapisi, kanserin  tekrar etme ve kanserden ölüm riskini azaltır. Bununla beraber, bu genellikle kalbin bir miktar radyasyona maruz kalmasına neden olur ve karşılaştırmalı çalışmalar bunun kalp hastalığı riskini arttırdığını göstermiştir. Radyasyonun neden olduğu olası risklerin tahmin edilmesi, onkoloğa, her kadın için yaptığı bireysel planda yardımcı olur. Her bir kadının riski, radyoterapi yokluğunda iskemik kalp hastalığı risk hikayesine ve kalbin aldığı tahmini radyasyon dozuna göre farklılık gösterir. Eğer bu bilinirse risk radyoterapiden alınacak mutlak fayda ile karşılaştırılabilir. Mevcut durumda birçok merkez, radyoterapi dozunu 3 Gy’den az olacak şekilde vermekte ve birçok kadın için radyoterapinin faydası risklere göre ağır basmaktadır. Meme kanseri radyoterapisinde kalp dozunu minimize etmeye yönelik teknik yaklaşımlar; ışın açılarının optimizasyonu, çok yapraklı kollimatör kullanımı, yoğunluk ayarlı radyoterapi (IMRT), yüz üstü pozisyonda tedavi, derin solunumda tedavi (Nefes al-tut pencere tekniğini içerir), proton tedavisi ve kısmı meme ışınlaması uygulamalarıdır.

Çok yapraklı kollimatör kullanılması, birçok kadındaki sol meme üst kadran kanserlerinde uygundur, fakat merkezi veya alt kadran yerleşimli kanseri bulunan kadınlarda nefes tutma teknikleri önerilmektedir.

Halen yürümekte olan çalışmalar, tüm bölgesel lenf nodları ışınlamalarının risk altındaki organların daha az ışına maruz kalmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.

Bunlar, IMRT ile yüksek kalp dozları alacağı tahmin edilenlerde,  alan içinde alan IMRT uygulamalarını veya derin nefes tutmayı içeren ark radyoterapi tekniklerini ve proton ışınlamalarını içeren çalışmalardır.